DENK AAN MIJ – Heb jij wel eens te maken gehad met ‘haatspraak’? Iedereen, ook jij dus, kan online het doelwit worden van een haatboodschap in de vorm van een meme, filmpje, app of bewerkte foto! 🤬😤

Zondag hoor je in de dienst dat leerlingen van Jezus ook te maken kunnen krijgen met haatspraak. Je hoort wat dat betekent en hoe je daar mee om kan gaan. 😢😡

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Psalm 42a (GK) ‘Als een hert dat verlangt naar water’
Het evangelie van Gods Wet: Johannes 13: 34-35
Zingen: Lied 233 (GK) ‘Jezus vol liefde’
Gebed
Lezing: Johannes 15: 18-27 (door Jakob Buist)
Zingen: Psalm 2 (DNP)
Kindmoment
Zingen: ‘Een slinger van verhalen’ (Projectlied)
Preek
Zingen: Lied 835 (LB) ‘Jezus, ga ons voor’
Voorbede- en dankgebed (stilte & onze vader)
Inzameling van de Gaven (Gereformeerde basisschool Cluj)
Zingen: Lied 793 (LB) ‘Bron van liefde’
Zegen