VOLKENMOORD IN NAAM VAN GOD?! – Pieter Kars van de Kamp bespreekt het gebod van God aan Israël om bij de inbezitname van het beloofde land de Kanaänieten uit te roeien. 

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Psalm 1 (Psalmen voor NU) ‘Gefeliciteerd’
Gebed
Lezing: Deuteronomium 7:1-16 (door Rianne Gort)
Leerpreek
Zingen: Lied 464 (Opwekking)
Gebed: Onze Vader
Inzameling van de Gaven (Stichting Schuldhulpmaatje)
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 405 (LB) ‘Heilig, heilig, heilig!’
Zegen