Voorganger: Pieter Kars van de Kamp – 4e Zondag van de 40dagentijd

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Lied 710 (Opwekking) ‘Zegenlied’
Het evangelie van Gods Wet: Johannes 13: 34-35
Zingen: Lied 244 (Opwekking) ‘Welzalig de man, die niet wandelt’
Gebed Lezing: Johannes 15: 1-8 (door Rianne Gort)
Zingen: Lied 718 (LB) ‘God, die leven heeft gegeven’
Kindmoment
Zingen: ‘Een slinger van verhalen’ (Projectlied: intro + couplet 4)
Preek
Zingen: Lied 939 (LB) ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’
Doop van Mirthe Sikkema
Luister- en dooplied: ‘De hemel dichterbij’ (Ralph van Manen)
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven (Stichting Schuldhulpmaatje)
Zingen: Lied 425 (LB) ‘Vervuld van uw zegen’
Zegen
Luisteren na afloop: ‘Ik zal er voor jou zijn’ (Reni & Elisa Krijgsman)