IK BEN U TOEGEWIJD 🙌🙏 Ben jij een perfectionist? Leg jij de lat altijd hoog voor jezelf? Dat is mooi, maar kan ook best lastig zijn voor jezelf of een ander. In deze dienst hoor je dat God van je vraagt heilig/perfect te zijn (Leviticus 19:2) en dat dit dankzij Jezus Christus mogelijk is.

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Lied 405 (LB) ‘Heilig, heilig, heilig’
Gebed
Lezing: Leviticus 19:1-19 (door Rianne Gort)
Luisteren: Lied 168 (GK) ‘Vader, vol van vrees en schaamte’:
Preek bij Leviticus 19:2
Luisteren: Lied 912 (LB) ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven
Zegen
Luisteren: Lied 815 (Opwekking) ‘Vul dit huis met uw glorie’