GODS BESCHERMING TEGEN HET KWAAD – Erik Pomp gaat in op Psalm 91 waar het gaat over engelen die je beschermen. Is dat wel te rijmen met ervaringen van lijden?