ROYALE LIEFDE ❤️ Afgelopen dinsdag was het nationale complimentendag. Heb jij nog een complimentje gegeven of gekregen? 👍😊 Het is belangrijk om waardering te krijgen voor wie je bent en wat je doet. In het verhaal van zondag (Johannes 12:1-8) komt Jezus vlak voor zijn dood steeds meer alleen te staan, maar er is iemand die Hem wel royaal haar liefde en waardering laat zien! Zondag is het de 1e Zondag van de 40dagentijd en staat alles in de dienst in het teken van het project ‘Ben je klaar voor het feest?!’

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Psalm 133 (GK)
Het evangelie van Gods Wet: Johannes 13: 33-35
Zingen: Lied 378 (Opwekking) ‘Ik wil jou van harte dienen’
Gebed
Lezing: Johannes 11:55-12:11 (door Simone Bijma)
Zingen: Lied 835 (LB) ‘Jezus, ga ons voor’
Kindmoment (door Antje Compaan)
Zingen: ‘Een slinger van verhalen’ (Projectlied)
Preek
Zingen: Lied 198 (GK) ‘Ik ben de weg, zo zegt de Heer’
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven (Zending & Hulpverlening)
Zingen: Gebed voor Oekraïne (Tekst Ria Borkent op de melodie van Psalm 119)
Zegen