VRIJ ZIJN DOOR TE KIEZEN ☀️ Vind jij kiezen ook zo moeilijk? Door de vele opties is het vaak moeilijk om een keuze te maken, want hoe weet je of je jouw opleiding, partner of huis de juiste is? 🧩 Zondag sta je stil bij een oproep van een belangrijke leider van Israël. Jozua zegt dat je vrij kunt zijn door echt helemaal te kiezen voor de Heer.

Liturgie
Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen/Luisteren: ‘Vul dit huis met uw glorie’
Gebed Lezing: Jozua 24:1-15 (door Freja Zuidema)
Preek bij Jozua 24:14-15
Zingen/Luisteren: Psalm 16 (Psalmen voor NU)
Het evangelie van Gods Wet: Matteüs 22:36-40
Zingen/Luisteren: Gezang 38 (GK’06) ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven
Zingen/Luisteren: Lied 416 (LB) ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
Zegen