HYPOCRISIE IN DE KERK  – Dennis van der Zee van de NGK IJsselmuiden gaat voor en preekt uit Handelingen 4:36 – 5:11, waar het gaat over de omgang met geld erover de dood van Ananias en Saffira.