Leesdienst (Rik Tuin) – 3e Zondag van de 40dagentijd

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Lied 239 (GK) ‘k Stel mijn vertrouwen’
Het evangelie van Gods Wet: Johannes 13: 34-35
Zingen: Lied 1005 (LB) ‘Zoekend naar licht’
Gebed
Lezing: Jesaja 53: 1-11a & Johannes 12: 37-50 (door Renatha Gjaltema)
Zingen: Lied 560 (LB) ‘Hij ging die weg zo eenzaam’
Kindmoment (door Marjan Veenstra) (Zie ook PP bij kindmomenten)
Zingen: ‘Een slinger van verhalen’ (Projectlied)
Preek
Zingen: Lied 687 (Opwekking) ‘Heer, wijs mij uw weg’
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven (Kerk en Zending & Hulpverlening)
Zingen: Lied 793 (LB) ‘Bron van liefde, licht en leven’
Zegen