VOL ONTZAG VOOR U 🤲 Loop jij wel eens iemand onbewust voor de voeten? Door een collega tijdens vergaderingen te onderbreken, te streng te zijn voor een kind, door weinig uit handen te geven of weinig vertrouwen aan iemand te geven? ✋🤔 In de dienst hoor je over Mozes en Aäron die zonder het te weten God en zijn onvergelijkbare liefde voor de voeten lopen…

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Psalm 121 (Opwekking) ‘Mijn hulp is van U, Heer’
Gebed
Het evangelie van Gods Wet
Luisteren: Psalm 1 (Psalmen voor NU) ‘Gefeliciteerd’
Lezing: Numeri 20:1-13 (door Bert Bulder)
Luisteren: Psalm 130 (Psalmen voor NU) P
reek bij Numeri 20:12
Luisteren: Psalm 68 (The Psalm Project)
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven (Voor de kerk & Stichting Red een Kind)
Zegen
Luisteren: ‘Vol Ontzag’ (Christian Verwoerd)