ONTDEK DE WEG VAN DE GRAANKORREL 🌾🛣 Zondag komen we weer een stapje dichterbij het uur van de waarheid voor Jezus van Nazaret. Hij kondigt zijn dood aan met een minigelijkenis over de graankorrel die eerst moet sterven om vrucht te kunnen dragen (Johannes 12:20-26). In deze dienst hoor je wat die gelijkenis over Jezus zegt en welke betekenis het heeft voor jouw manier van leven…

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Lied 163 (GK) ‘Dit huis, een herberg onderweg’
Het evangelie van Gods Wet: Johannes 13: 34-35
Zingen: Lied 975 (LB) ‘Jezus roept hier mensen samen’
Gebed
Lezing: Johannes 12:20-36 (door Sietske van Esch)
Luisterlied: ‘Een korrel graan’ (Elly & Rikkert)
Kindmoment (door Marjan Veenstra)
Zingen: ‘Een slinger van verhalen’ (Projectlied)
Preek
Zingen: Lied 978 (LB) ‘Aan U behoort, o Heer der heren’
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven (Stichting Terwille)
Viering Heilig Avondmaal
Zingen: Lied 393 (LB) ‘Als ik in deze stille tijd’ (Op de melodie van Psalm 117)
Zegen