JA, IK KOM SPOEDIG – Vandaag op woensdag 9 maart 2022 is het Biddag voor Gewas, Arbeid & Vrede. We willen samen in de kerk & thuis bidden voor gewas & arbeid, maar daarnaast staan we in gebed ook stil bij de oorlog in Oekraïne. We kijken ook naar de betekenis van het gebed in Openbaring 22:20: ‘Amen. Kom, Heer Jezus!’ Luister op onze podcast ‘Dagelijks gebed’ alvast een gebed voor Oekraïne ingesproken door Aly Nederveen die ook in de dienst voorbij komt: https://soundcloud.com/user-892527385.

Liturgie

Vooraf: Zandtovenaar: ‘Onze Vader’ in het Oekraïns
Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Groet
Zingen: Psalm 130 (Psalmen voor NU)
Gebed
Lezing: Openbaring 22:6-17 (door Pieter Kolbeek)
Zingen: Lied 1010 (LB) ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’
Preek
Zingen: Lied 447a (LB) ‘Het zal zijn in het einde der tijden’
Gebed voor Oekraïne (opname door Aly Nederveen)
Inzameling van de Gaven (ZOA: hulp voor Oekraïne)
Avondgebed van Maarten Luther (opname door Jeen Jelsma)
Zingen: Lied 71 (Opwekking) ‘Jezus leeft in eeuwigheid’
Zegen Achteraf: ‘Lam van God’ (Sela)