DE GUNFACTOR VAN HEMEL & AARDE – Soms lukt het je niet Hoe weet jij van tevoren of een product dat je wilt kopen goed is? Dat kan met hulp van mond op mond reclame of online beoordelingen. Zo weet je van tevoren waar je aan toe bent.
Maar hoe zit dat met het geloof? Kan je inschatten hoe dat het komende jaar zal gaan? Zal het je samen met God goed gaan?
Tijdens de Oudjaarsdienst hoor je hoe je als gelovige zonder voorkennis toch met vertrouwen vooruit mag kijken….

Liturgie

Welkom 
Luisteren: Lied 464 (Opwekking) ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
Stiltemoment
Aansteken Paaskaars
Votum & Groet
Luisteren: Lied 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ (LB)
Gebed
Lezing: Openbaring 5:1-14 (door Marjan Veenstra)
Preek bij Openbaring 5:1-14
Luisteren: Psalm 150 (LL)
Inzameling van de Gaven (Voor de Kerk)
Voorbede- & Dankgebed
Luisteren: Lied 913 (LB) ‘Wat de toekomst brenge moge’
Zegen