GLORIA VOOR GOD! 🌲🌟 Zondag 26 december vieren het kerstfeest verder op 2e Kerstdag. 🌠🎄 Henk van de Kamp gaat voor en zal het hebben over een hooggestemd lied bij een laagbijdegrondse trog. Dat verhaal kan je terugvinden in Lucas 2:7-20 ✨⭐️ Welkom om live of later mee te kijken en fijne kerstdagen toegewenst! ✨⭐️

Liturgie

Welkom 
Stil moment
Openingsbelijdenis en zegengroet
Luisteren: Psalm 98: 1 en 4 (LB)
Gebed
Lezing: Lucas 2:1-20
Luisteren: ‘O kindeke klein’ (Sela)
Preek over Lucas 2:7-20
Thema: Gloria voor God bij de voederbak van zijn Zoon
Luisteren: ‘Kerstnacht boven Betlehem’ (Sela)
Het gebod van de Heer (Filippenzen 2:1-11)
Luisteren: Lied 193: 1, 2, 4, 6 en 7 (GK) ‘Dit is de dag die God ons schenkt’
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven (Voor de Kerk)
Luisteren: Gezang 50 (GK’06) ‘Ere zij God’
Zegen