IK GEEF ME OVER 🙏 Zou jij je leven in dienst kunnen stellen van iets of iemand anders? Zou dat winst of verlies zijn?
Zondag kijken we naar Maria. Zij maakt in haar leven ruimte voor God door haar roeping te beamen: ‘laat het gebeuren volgens uw zaak’. 🤲👼
Zo is zij een icoon van genade voor ons en laat ze je in Advent nadenken over dienstbaarheid en overgave. 🤰🤱

Liturgie

Welkom
Zingen: Lied 598 (LB) ‘Als alles duister is’
Aansteken Adventskaars (Door Sander van Regteren)
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Lied 164 (GK) ‘Heer, laat het licht zijn om ons heen’
Gebed Kindmoment (Door Marjan Veenstra)
Projectlied: ‘Wij bidden om verhalen’
Lezing: Lucas 1: 26-38 (Door Pieter Kolbeek)
Zingen: Lied 464: 2-4 (LB) ‘Een engel spreekt een priester aan’
Preek
Zingen: Lied 464 (Opwekking) ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven (Voor deZending)
Zingen: Lied 289 (LB) ‘Heer, het licht van uw liefde schittert’
Zegen