VERGETEN GEBEDEN BESTAAN NIET 🙏🕯 Zondag kijken we naar een dag in het leven van Zacharias & Elisabet. Gewone gelovigen op leeftijd, maar via hen laat de schrijver wel iets moois zien van God! 👵👴
Daarnaast mag Seth de eerste adventskaars aansteken, is er een kindmoment en mogen we zien hoe Gideon van Donkelaar gedoopt mag worden! 💦👶

Liturgie

Welkom
Zingen: Lied 598 (LB) ‘Als alles duister is’
Aansteken Adventskaars (Door Seth van Esch)
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Lied 1005 (LB) ‘Zoekend naar licht’
Gebed
Kindmoment (Door Antje Compaan)
Projectlied: ‘Wij bidden om verhalen’
Lezing: Lucas 1:5-25 (Door Opa Van Donkelaar)
Zingen: Psalm 141: 1-3 (GK)
Preek
Zingen: Lied 167 ‘Samen in de naam van Jezus’ (Opwekking)
Onderwijs bij de doop (Filmpje)
Doop van Gideon Jan Bob van Donkelaar
Amenlied: Lied 710 (Opwekking) ‘Gebed om zegen’
Aansteken Doopkaars (Door Harm Jan Leistra)
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven (Voor de Kerk)
Zingen: Lied 289 (LB) ‘Heer, het licht van uw liefde schittert’
Zegen