KERKVERLATING & GELOOFSVERLATING – Erik Pomp gaat in op kerk- & geloofsverlating aan de hand van 2 Samuel 19:1. Dat gaat over koning David en de dood van zijn zoon Absalom.