DAT ZEGT GENOEG! 📢📖 App jij wel eens in het verkeer? Even appen met vrienden of het thuisfront? Geen goed idee, maar waarom doe je het dan toch? 🚴‍♂️📱
Vaak moet het eerst goed misgaan voordat we ons gedrag veranderen, maar dan is het vaak ook al te laat… 🚗🚑
In deze dienst hoor je wat er nodig is om veilig de eindbestemming te halen zonder dat er eerst iets goed mis moet gaan…
Daarnaast is er tijdens de dienst de bevestiging van een diaken en gedenken we met Eeuwigheidszondag onze gestorven dierbaren. ⏳🕯

Liturgie

Welkom
Zingen: Psalm 103: 1 en 3 (GK)
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Psalm 103: 5-7 (GK)
Gebed
Gedenken van gestorvenen
Zingen: Lied 185 (GK) ‘Heer, wij loven en aanbidden U’
Lezing: Lucas 16:19-31 & Leviticus 19:9-10 (door Ineke Bos)
Preek
Zingen: Lied 378 (Opwekking) ‘Ik wil jou van harte dienen’
Bevestiging in het ambt van diaken: Aly Nederveen
Amenlied: Lied 710 (Opwekking) ‘Gebed om zegen’
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven (Zending & Hulpverlening)
Zingen: Lied 425 (LB) ‘Vervuld van uw zegen’
Zegen