DE LAATSTE BAZUIN – Ken je die films en boeken waarin christenen ineens zijn verdwenen (‘Left behind’) ? In een vliegtuig is een passagier plotseling verdwenen, de stoel van een klasgenoot is leeg of een teamgenoot is nergens meer op het speelveld te vinden… Wereldwijd zijn er christenen die geloven in ‘de opname’ (Engels: rapture). Dat doen ze o.a. gebaseerd op teksten als 1 Tessalonicenzen 4: 16-18. Moet je dit idee van een opname als christen serieus nemen of is het een misverstand?

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Groet
Zingen: Psalm 27: 3, 4 en 7 (GK)
Gebed
Lezing: Johannes 14:1-3; 1 Korintiërs 15:51-53 en 1 Tessalonicenzen 4:13-17 (Door Pieter Kolbeek)
Leerpreek over ‘De opname’
Zingen: Lied 228 ‘Jezus leeft in eeuwigheid’ (GK)
Gebed: Lied 547 (Hemelhoog) ‘Onze Vader’ (Versie: Elly & Rikkert)
Inzameling van de Gaven (Diaconie)
Vraag & Antwoord Gewone Catechismus 91
Slot- & Amenlied: Lied 177:2 (GK) ‘Heer, U bent mijn leven’
Zegen