INVESTEER IN JE TOEKOMST 🌈💸 Hoe ga jij om met wat je van God krijgt? Wat doe jij met jouw talent, tijd en geld? ⌚️💰
In de dankdagpreek hoor je hoe je die dingen bewust, eerlijk en dankbaar kan investeren in je toekomst. 📊🛒
Net als Jozef leer je welvaart te investeren in een toekomst met God. 📈📉
Lees ter voorbereiding het wonderlijke verhaal van zeven vette en magere jaren in Genesis 41. 🐮🌾)

Liturgie

Welkom
Zingen: Psalm 50: 7 en 11 (GK)
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Lied 218 (LB) ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
Gebed
Lezing: Genesis 41:1-24 (door Sietske van Esch)
Zingen: Lied 331 (Opwekking) ‘Breng dank aan de Eeuwige’
Lezing: Genesis 41:25-49 (door Sietske van Esch)
Zingen: Lied 553 (Hemelhoog) ‘Dank U, Heer, voor al wat leeft’
Lezing: Genesis 41:50-57 (door Sietske van Esch)
Preek
Zingen: Lied 349 (Weerklank) ‘Wil onze dank aanvaarden’
Dankgebed
Zingend gebed: Lied 436 (Opwekking) ‘Onze Vader’
Inzameling van de Gaven (Dorcas)
Zingen: Lied 425 (LB) ‘Vervuld van uw zegen’
Zegen