DIT IS MIJN HART 🩺 Op deze startzondag en staan we stil bij het jaarthema ‘De Slag om het Hart’. Het jaarthema gaat over het vervullen van de verlangens van je hart in het hier & nu en/of het zoeken van die vervulling bij God. ❤️
Je hoort over God die je een nieuw hart wil geven dat klopt voor Hem (Ezechiël 36:25-28). 💓

Liturgie

Welkom
Zingen: Lied 462 (Opwekking) ‘Aan uw voeten Heer’
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Psalm 108:1 (GK)
Het evangelie van Gods Wet
Zingen: Lied 243 (GK) ‘Heer, ik kom tot U’
Gebed
Lezing: Ezechiël 36: 16-32 (door Simone Bijma)
Zingen: Psalm 119:5 (GK)
Kindmoment bij jaarthema (door Marjan Veenstra)
Zingen: Psalm 139: 1, 6 en 11 (GK)
Preek
Zingen: Psalm 51b (LB)
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven
Zingen: Psalm 42a (GK) ‘Als een hert dat verlangt naar water’
Zegen