TOEKOMST IN ZIJN SCHADUW 🌳🌥 Zondag 17 oktober 2021 is het Michazondag (Micha Nederland) en staan we stil bij een koning die het recht niet respecteert en daar een waarschuwende droom over krijgt. 😴⛔️
Daniël mag de droom uitleggen en wijst op het recht van God als een soort klokkenluider. In deze dienst hoor je wat je van hem kan leren en bij wie het recht wel veilig is.

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Lied 216 (LB) ‘Dit is een morgen, als ooit de eerste’
Gebed
Lezing: Daniël 4:1-15 (door Martje Dijkema)
Zingen: Psalm 8a (GK) ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’
Lezing: Daniël 4:16-24 (door Martje Dijkema)
Zingen: Lied 244 (Opwekking) ‘Welzalig de man, die niet wandelt’ (Psalm 1)
Lezing: Daniël 4:25-34 (door Martje Dijkema)
Zingen: Psalm 131 (GK)
Preek bij Daniël 4:24
Zingen: Lied 40 (Opwekking) ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’
Het evangelie van Gods Wet: Amos 5:21-24 & Matteüs 22:37-40
Zingen: Psalm 19: 4 en 5 (GK)
Voorbede- & Dankgebed
Inzameling van de Gaven (Voedselbank Westerkwartier)
Zingen: Lied 177: 1 en 4 (GK) ‘Heer, U bent mijn leven’
Zegen