VERLANGEN NAAR NOG STERKERE VERBONDENHEID – Henk van de Kamp gaat in deze serie voor de derde en laatste keer in op de Filippenzenbrief met een preek over Fillipenzen 2:1-5.

Liturgie

Welkom
Stil Gebed
Openingsbelijdenis en vredegroet
Zingen: Psalm 84a (LB) ‘Wat hou ik van uw huis’
Gebed voor de opening van het Woord
Lezing: Filippenzen 2:1-11
Zingen: Psalm 131:1.2.3 (GK) ‘O HEER, er is geen trots in mij’
Tekst bij de preek: Filippenzen: 2:1-5
Preek & Thema: ‘Verlang naar nog meer verbondenheid’
Zingen: Gezang 216: 1, 2 en 3 (GK) ‘Jezus heeft het hemelleven opgegeven’
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 189: 2 (GK) ‘Waarom verliet die koning zijn troon in heerlijkheid’
Dankzegging & Voorbede
Inzameling gaven
Zingen: Opwekking 767 ‘Hoe mooi en hoe heerlijk’ (= Psalm 133)
Zegen