Op welke plek komt Jezus terug? Hoe lees je profetieën in het Oude Testament (Zacharia 14)? Samen met Pieter Kars van de Kamp ga je op zoek naar antwoord. Dit is een 4in1 Regiodienst die de GKv Grijpskerk-Niezijl samen met de GKv Aduard, Enumatil & Oldehove organiseert. Alle vier de kerken beleggen een middagdienst in de maand september. Samen vier diensten. Het thema van de 4in1 Regiodienst in september is ‘De Eindtijd’. #eindedertijden #profetie #vervulling

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Zingen: Votum & Groet (Sela)
Afhankelijkheidsbelijdenis & Groet
Zingen: Lied 167 (Opwekking) ‘Samen in de naam van Jezus’
Gebed Lezing: Zacharia 14:1-11
Leerpreek bij 4in1 Regiodienstserie over ‘Het einde der tijden’
Zingen: Lied 228 ‘Jezus leeft in eeuwigheid’ (GK)
Gebed: Lied 436 (Opwekking) ‘Onze Vader’
Inzameling van de Gaven
Apostolische Geloofsbelijdenis
Slot- & Amenlied: Lied 279 (Evangelische Liedbundel) ‘Wij blijven geloven’
Zegen