HET EINDE DER TIJDEN – Het overkoepelende thema van de 4in1 Regiodienst is de eindtijd. In deze dienst gaat Jitse van der Wal voor en sluit hij daar bij aan. . 

Liturgie

GEZONGEN VOTUM
GROET + GEZONGEN AMEN
LIEDBOEK 273: 1,2,3  
GEBED 
BIJBELDEEL: LUKAS 5,27-32 & 19: 1-10 
LIEDBOEK 531: 1, 2, 3
TEKST: HEBREEËN 13,1-3/NBV
PREEK 
OPWEKKING 378  
GEBED  
KOLLEKTEN MET DE NIEUWE PSALMBERIJMING PSALM 112: 3  
GKB GEZANG 177: 1,2,3,4  
ZEGEN + GEZONGEN AMEN