IMAGINE: VERLANG JE NAAR DE NIEUWE WERELD? – Verlang je naar de nieuwe wereld? Daar denk je deze dienst samen met Erik Pomp over na aan de hand van Openbaring 21: 1-5

Liturgie

Welkom
Stiltemoment
Zingen: Votum & Groet (Sela)
Afhankelijkheidsbelijdenis & Groet
Zingen: Lied 167 (Opwekking) ‘Samen in de naam van Jezus’
Gebed Lezing: Zacharia 14:1-11
Leerpreek bij 4in1 Regiodienstserie over ‘Het einde der tijden’
Zingen: Lied 228 ‘Jezus leeft in eeuwigheid’ (GK)
Gebed: Lied 436 (Opwekking) ‘Onze Vader’
Inzameling van de Gaven
Apostolische Geloofsbelijdenis
Slot- & Amenlied: Lied 279 (Evangelische Liedbundel) ‘Wij blijven geloven’
Zegen